Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

September 22, 2016

Latih tubi PT3 bahagian B

Sumber gambar : Google


1
Rajah menunjukkan sejenis perangkap yang digunakan di rumah kamu.


 Image result for perangkap S
 

(a)
Namakan bahagian yang berlabel ‘S’

………………………………………………………………………………………………
(1 markah)


(b)
Apakah yang akan berlaku jika sisa makanan terlalu banyak di bahagian ‘S’

………………………………………………………………………………………………
(1 markah)

(c)
Huraikan langkah untuk membersihkan bahagian ‘S’

……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
(6 markah)


(d)
Nyatakan fungsi perangkap itu

(i)            ………………………………………………………………………………
(ii)           ………………………………………………………………………………
(2 markah)


3
Rajah di bawah menunjukkan sebuah tangki simbah. Apabila pam ditarik air tidak dapat berfungsi.

 Image result for tangki simbah
 

(a)
Nyatakan tiga punca masalah itu.

(i)            ………………………………………………………………………………
(ii)           ………………………………………………………………………………
(iii)          ………………………………………………………………………………
(3 markah)

(b)
Nyatakan tiga cadangan bagi menyelesaikan masalah itu.

(i)     ………………………………………………………………………………
(ii)    ………………………………………………………………………………
(iii)   ………………………………………………………………………………
(3 markah)


(c)
Setelah bahagian (a) dan (b) dibaiki, air melimpah melalui paip limpah. Nyatakan dua punca masalah itu.

(i)     ………………………………………………………………………………
(ii)    ………………………………………………………………………………
 (2 markah)


(d)
Nyatakan dua jenis alatan yang digunakan semasa penyelenggaraan tangki simbah itu.

(i)           ………………………………………………………………………………
(ii)          ………………………………………………………………………………
 (2 markah)


4
Rajah di bawah menunjukkan sebuah dinamo basikal dan bahagian utama dinamo itu.

 Image result for dinamo basikal
 

(a)
Nyatakan prinsip tindakan untuk menghasilkan tenaga elektrik.

………………………………………………………………………………………….
(1 markah)


(b)
Nyatakan 5 bahagian utama dinamo itu.

A - …………………………………………………….
B - …………………………………………………….
C - …………………………………………………….
D - …………………………………………………….
E - ……………………………………………………..

(5 markah)


(c)
Semasa anda mengayuh basikal, lampu tidak menyala. Nyatakan empat masalah yang terdapat pada dinamo itu.

(i)            …………………………………………………………………………….
(ii)           …………………………………………………………………………….
(iii)          …………………………………………………………………………….
(iv)     .....................................................................................................................
 (4 markah)


 
5
Meja makan merupakan tempat yang sesuai untuk mengumpulkan ahli keluarga. Makan malam bersama juga digalakkan untuk mengeratkan hubungan. Waktu makan boleh dijadikan waktu yang sesuai untuk berbual-bual mengenai kegiatan seharian di antara ibu bapa dan anak-anak. Di samping itu, etika makan dapat diterapkan.

Berdasarkan pernyataan itu,


(a)
Nyatakan maksud etika makan

…………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………
(1 markah)


(b)
Senaraikan enam adab semasa di meja makan

…………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………
(6 markah)


(c)
Nyatakan tiga adab semasa makan bersimpuh atau bersila

…………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………
Image result for rak kasutImage result for rak kasut(3 markah)6
Rajah menunjukkan dua jenis rak kasut yang sama bentuk  yang diletakkan di luar rumah.

Rajah A - Bahan MDF
Rajah B - bahan Kayu
 
            Rajah A – BAHAN MDF                                      Rajah B – BAHAN KAYUa)
Tentukan jenis bahan manakah yang paling sesuai untuk digunakan

……………………………………………………………
(1 markah)


b)
Berikan tiga alasan pemilihan jawapan anda di (a) dengan membuat perbandingan antara kedua-dua kaedah itu.

……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………..
(6 markah)


c)
Nyatakan tiga alatan yang digunakan dalam kerja-kerja pembinaan rak itu.

(i)            ………………………………………………………………………………….
(ii)           ………………………………………………………………………………….
(iii)          ………………………………………………………………………………….
(3 markah)