March 07, 2013

Melabel alatan tangan bengkel elektronik

Proses kerja pengurusan bengkel :
1. Mengira alatan tangan yang baik dan rosak (penyelenggaraan).
2. Melengkapkan semula panel alatan.
3. Melabel alatan mengikut warna kumpulan.
4. Catat dalam buku alatan bengkel.

No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...