February 26, 2016

Ganjaran kepada hasil kerja murid

Well done, terus berusaha, amat baik dan lain-lain. Pasti memberi semangat pada murid kan.

No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...