March 18, 2011

Kursus Membina Bahan P-P (JCross)

 Pada 19.2.2011 (sabtu) telah diadakan kursus membina bahan P-P Mudah menggunakan perisian hot potatoes (J-Cross)


1.0              PENDAHULUAN

Pogram ini dianjurkan bertujuan untuk meningkatkan kualiti pendidikan Bidang Teknik dan Vokasional khususnya mata pelajaran KHB-ERT bagi membekalkan guru dengan kemahiran dalam bidang teknologi dan maklumat.. Selaras dengan Falsafah Pendidikan Malaysia yang ingin melahirkan insan yang seimbang dan harmonis.

2.0              RASIONAL

(*)        Menyediakan peluang belajar seluas mungkin supaya guru mengamalkan budaya ilmu, berfikir dan belajar sepanjang hayat.

(*)        Guru perlu melengkapkan diri dengan kemahiran teknologi untuk meningkatkan daya saing.


3.0              OBJEKTIF

(*)        Membina bahan pembelajaran dan pengajaran yang mudah dan berkesan untuk penggunaan di dalam kelas.

(*)        Meningkatkan penglibatan guru dalam bidang kemahiran dan ICT.

(*)        Memberi peluang guru berfikir secara kreatif dan inovatif  supaya dapat menghasilkan bahan pembelajaran yang lebih menarik perhatian murid.4.0              PENGISIAN PROGRAM

(*)        Penghasilan bahan Pembelajaran dan Pengajaran menggunakan Perisian Hot Potatoes (JCross) iaitu teka silang kata mudah sesuai digunakan sebagai aktiviti pembelajaran.  .

(*)        Pengumpulan bahan yang dihasilkan mengikut tajuk.

 Pembantu Peribadi yang sangat berjasa.. Puan Mashitah binti Mohd Akib


Peserta khusyuk menyediakan bahan P-P mudah.. teka silang kata. laa.

 Sesekali membantu rakan-rakan yang dalam "kesulitan".

Majlis penutup.. Biasala... Penyampaian  sijil-sijil untuk saya dan rakan-rakan..
oleh PK Pentadbiran (Puan Hajah Mariam binti Haji Badar).
:)

No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...