TITIPAN CIKGU NORLIZA

ASSALAMUALAIKUM...SELAMAT SEJAHTERA...SUBHANALLAH...ALHAMDULILLAH..ALLAHUAKBAR....SYUKUR KEPADA ALLAH..YANG MEMILIKI SEGALANYA...


Hubungi saya melalui email sahaja.
norliza.jais@yes.my

April 17, 2016

RPH Minggu 15 ( 18/04 - 22/04 )

Rancangan Pengajaran Harian (Minggu 15)
(18/04 - 22/04)

Bahan Bantu Belajar : MODUL PEMBELAJARAN KHB-ERT TINGKATAN 3
DAN RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN KHB-ERT TING 3

Murid yang telah siap bolehlah menyiapkan EBOOK SANTAI MINDA 
ATAU
sesekali cubalah PdP Abad ke 21 (INTERAKTIF SANTAI MINDA)

(PREVIEW bahan ada di sebelah kanan blog ini) -->Rancangan Pengajaran Harian (RPH) Pada Tarikh : 18/04/2016 (ISNIN)                                                                                                       MINGGU    :           15
Nama Guru : NORLIZA BINTI JAIS

Tingkatan 3 : KEMAHIRAN HIDUP (EKONOMI RUMAH TANGGA) (3 KAA)
Waktu
:
1.20 petang – 2.00 petang (40 minit)
Topik
:
KAEDAH MEMBUAT BISKUT DAN KEK
Terperinci
:
HASIL PEMBELAJARAN :

A. Gaul dan ramas

Aras 1
·         Menerangkan pengertian kaedah gaul dan ramas
·         Mengenal pasti biskut yang disediakan dengan kaedah gaul dan ramas
·         Membungkus biskut
Aras 2
·         Mengenal pasti kek yang disediakan dengan kaedah gaul ramas
Aras 3
·         Menerangkan pengertian pastri

AKTIVITI PEMBELAJARAN :
1.    Murid menerangkan pengertian kaedah gaul ramas menggunakan peta bulatan.
2.    Murid mengenalpasti biskut, kek dan pastry yang disediakan menggunakan peta buih.
3.    Murid melengkapkan nota dalam modul pembelajaran.
4.    Murid merancang menu bagi menyediakan ban batu karang dan biskut samperit untuk amali menggunakan peta alir.

PBS (Merujuk PPPM) :
-

BAHAN BANTU BELAJAR :
1. Modul Pembelajaran KHB
2. Kertas perancangan menu
Kerja Rumah
:
Melengkapkan Modul Pembelajaran KHB
Refleksi
:
Rancangan Pengajaran Harian (RPH) Pada Tarikh : 18/04/2016 (ISNIN)                                                                                                       MINGGU    :           15
Nama Guru : NORLIZA BINTI JAIS

Tingkatan 3 : KEMAHIRAN HIDUP (PERDAGANGAN DAN KEUSAHAWANAN) (3 C)
Waktu
:
2.00 petang – 2.40 petang ( 40 minit)
Topik
:
SIMPAN KIRA
Terperinci
:
HASIL PEMBELAJARAN :

d. Kunci Kira-Kira (Lembaran Imbangan)

Aras 1
·         Menerangkan maksud Kunci Kira-Kira.
Aras 2
·         Mengelaskan aset tetap, aset semasa, ekuiti pemilik, liabiliti jangka panjang,dan liabiliti semasa

AKTIVITI PEMBELAJARAN :
1.    Murid melengkapkan peta dakap bagi mengelaskan maksud kunci kira-kira.
2.    Murid melengkapkan latihan 8 dan 9 dalam modul pembelajaran.

PBS (Merujuk PPPM) :

B3
Mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman tentang simpan kira dengan menyediakan Imbangan Duga1 berbentuk T, Akaun Perdagangan1, Akaun Untung Rugi1, dan Kunci Kira-kira bentuk T.
B4
… mengikut prosedur6.
Imbangan Duga [butiran dan nilai didebit dan dikreditkan serta dijumlahkan dengan betul]
Akaun Perdagangan (Menunjukkan pengiraan kos belian, kos Barang Untuk Dijual, Kos Jualan, Untung/Rugi Kasar).
Akaun Untung Rugi (Semua butiran dan untung /rugi Bersih dicatat di ruang yang betul)
Kunci kira-kira (mencatat asset , liability dan ekuiti pemilik pada kedudukan yang betul).
B5
…dengan daya usaha6.
(semua butiran dan nilai dicatat dengan betul, format yang betul serta jawapan yang tepat).

B6
… dan membimbing1.

BAHAN BANTU BELAJAR :
1. Modul Pembelajaran KHB
Kerja Rumah
:
Melengkapkan Modul Pembelajaran KHB
Refleksi
:

No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...