January 29, 2013

Contoh produk sedia ada di pasaran


  • Gambar produk sedia ada di pasaran ini berkaitan dengan tempat meletakkan alatulis.
  • Pilih 3 sahaja yang berkaitan dan namakan produk ini.
  • Diharap gambar-gambar ini dapat membantu melengkapkan modul 4.
  • Sila rujuk ruangan sebelah kanan dan klik pada Modul 4 untuk melengkapkan modul 4.

:)
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...