TITIPAN CIKGU NORLIZA

ASSALAMUALAIKUM...SELAMAT SEJAHTERA...SALAM 1MALAYSIA...SAYANGI MALAYSIA...ALHAMDULILLAH..SYUKUR KEPADA ALLAH..YANG MEMILIKI SEGALANYA...


Hubungi saya melalui email sahaja.
norliza.jais@yes.my

August 02, 2015

Panduan Membina Item KHB (Format PT3)

Assalamualaikum.

Perkongsian ilmu  ini berkaitan cara pembinaan item KHB mengikut format PT3. Untuk makluman, dapatan ini saya perolehi dari kursus yang dihadiri bersama rakan-rakan di negeri Selangor. Semoga kita sama-sama mendapat manfaatnya. Sekiranya ada kekurangan dan perlu penambahbaikan, hubungi saya melalui norliza.jais@yes.my.
  1. Pilih konsep atau idea dan juga konstruk yang hendak diuji. Perlu diketahui / difahami adalah konstruk ; pengetahuan, kefahaman, aplikasi, analisis, sintesis atau penilaian.
  2. Tulis stem di sekitar idea yang dipilih ( jelas, tiada ‘window dressing’ )Stem boleh berbentuk soalan, pernyataan tidak lengkap atau pernyataan yang lengkap terhadap masalah yang hendak diselesaikan.
  3. Pastikan hanya ada satu jawapan. Gunakan bahasa yang mudah, tepat dan jelas.
  4.  Set item ; Tentukan item-item yang dibina berdasarkan rangsangan yang diberikan, bukan dari maklumat lain atau daripada item sebelumnya.
  5. Setiap item mestilah `independent’ ( distraktor dalam satu item tidak membantu untuk menjawab item yang lain)
  6. Tentukan matlamat item dengan jelas. Jika item pengetahuan jangan ditambah tokok dengan perkara yang tidak perlu; jika  item kritikal, pastikan item tidak dijawab dengan fakta semata.
  7. Jika hendak membuat item sukar, pastikan  kesukarannya kerana keperluan calon membuat pemikiran yang lebih tinggi, bukan kerana perkara yang disoal tidak penting.
    Tiada negatif berganda.
  8.  Opsyen homogenous – tidak memberi clue , tidak berbentuk `payung’, tidak menggunakan istilah umum seperti selalunya, hanya, kesemua, dan lain-lain. Tiada unsur bias jantina, bangsa, tempat dan bebas daripada isu politik, agama dan emosi
Berikut ialah kata tugas yang digunakan untuk pembinaan item :
 
Bil.
Kata Tugas
Respon yang diharapkan
1
Anggarkan
Memberi nilai kuantitatif berdasarkan pengiraan atau pertimbangan
2
Apakah
Memberi maklumat yang khusus / spesifik
3
Bagaimanakah
Memperihalkan / memberikan penerangan tentang cara/keadaan/langkah/kejadian
4
Bandingkan
Memberi persamaan dan perbezaan antara dua atau lebih perkara
5
Bariskan (Pend.Islam)
Tuliskan ayat dan meletakkan tanda bacaan
6
Berapakah
Memberi kuantiti
7
Bezakan
Memberi kelainan/ketidaksamaan antara dua atau 
lebih perkara
8
Bilakah
Menyatakan masa/waktu
 9
Binakan (Matematik)
Binakan (Biologi)
Melukis rajah/sesuatu menggunakan kaedah atau alat geometri
Membuat sesuatu menggunakan kaedah tertentu
10
Bincangkan
Memberi pandangan daripada beberapa aspek
11
Buktikan
Menyatakan kebenaran dengan dalil/contoh/fakta
12
Cadangkan/ Syorkan/ Sarankan
Mengemukakan sesuatu idea / pendapat
13
Carikan
Memberi jawapan tanpa atau dengan hitungan ringkas
14
Cerakinkan
Menghuraikan sesuatu kepada bahagian
15
Deduksikan
Membuat kesimpulan berdasarkan sesuatu
16
Fokuskan
Menumpukan kepada sesuatu aspek
 

No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...