August 19, 2015

Teknik Menjawab Soalan KHB-PK di Sekolah Agama Menengah Unwanus Saadah, Kanchong Darat

19 Ogos 2015, bertempat di Makmal Kimia, disertai oleh calon-calon PT3 2015 yang mengambil mata pelajaran KHB-PK. Semoga kalian berjaya dengan cemerlang..

bersama Puan Nadrah dan Puan Hidayah (guru mata pelajaran KHB-PK di SAMUS)
Pelajar-pelajar lelaki

Pelajar-pelajar perempuan

GOOD LUCK PT3 2015!!

No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...