August 09, 2008

Soalan Ramalan KHB (PMR)


SOALAN RAMALAN KHB

Jawab semua soalan :

1 Langkah pertama dalam mereka cipta adalah
A mencari bahan
B mengumpul data
C membuat perbincangan
D mengenal pasti masalah

2 Maklumat dan data dapat dikumpulkan melalui
I soal selidik
II pemerhatian
III lawatan ke pameran
IV membaca buku-buku rujukan
A I dan II C I, II dan III
B I dan III D I, II, III dan IV

3 Kebaikan menyediakan jadual kerja adalah
A pelaksanaan dapat dikawal
B masa pencetusan idea dijimat
C kos penggunaan bahan dijimat
D projek dapat diurus dengan cepat

4 Apakah tujuan utama pengiraan kos ?
I Mengurangkan jumlah kos sampingan
II Menentukan harga produk untuk tujuan pasaran
III Mengetahui jumlah kos pengeluaran sesebuah produk
IV Menentukan kos pengeluaran tidak melebihi had yang ditentukan
A I, II dan III C I, III dan IV
B I, II dan IV D II, III dan IV

5 Antara berikut yang manakah bukan alatan untuk menanda ?
A Pita ukur
B Jangka lukis
C Pisau penanda
D Tolok penanda

6 Antara berikut, mesin yang manakah sesuai untuk kerja memotong lengkungan pada papan lapis?
A Mesin sander
B Mesin gergaji jig
C Mesin gerudi mudah alih
D Mesin cordless screw driver

7 Tujuan persembahan projek ialah menerangkan perkara tentang
I kos produk
II kelemahan projek
III jenis bahan yang digunakan
IV ciri dan keistimewaan projek
A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV

8 Alat yang digunakan untuk menukarkan tenaga elektrik kepada tenaga sawat ialah
A janakuasa C cerek elektrik
B motor D seterika elektrik

9 Gegelung angker yang terdapat pada motor arus terus berfungsi sebagai
A electromagnet C pembentuk kutub
B penukartertib D magnet kekal

10 Motor arus terus (DC) boleh didapati pada
I kereta mainan
II motor penghidup kereta
III mesin pencanai
IV mesin gerudi tangan
A I dan II C III dan IV
B II dan III D I dan IV

Selamat Ulangkaji...
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...